Philipino-Filipino

Kamusta! Ako po si Eva. Sa idad ng 33 taon ako ay na diagnosed ng stage 4 cancer sa bibig. Hindi ko alam na pwede makaroon ng cancer sa bibig! Pag hindi na huli ng maaga, ang Oral Cancer pwede sumira ng buhay – ma affectohan a pag kumain, pag salita, at nakaka sira ng anyo ng muka. Mabubuhay ang mga patient sa Oral Cancer pag na huli ng maaga at ang kalidad ng buhay hindi masyado ma affectohan. Kung na laman ko yang mga tungkul sa sakit nito, maging mas proactive ako para ma hanap ako ng resolution para sa sugat sa dila ko na hindi gumagaling.

Paano ma huli ng maaga:

  • Sa dentista, siguraduhin mo na lubusan ang screening sa bibig para sa Oral Cancer.
  • Pagaralan mo sa pamamagitan ng dentista tungkul ng sintomas at mga panganib. Kung may mga tanong, sabihan so dentista.
  • Ugaliin na laging mo suriin ang bibig sa salamin at ginagamit ang ilaw na maliwanag. Pagsusulit ng sarili ay importante, para malamin mo ano ang normal.
  • Hipoan mo ang liig mo para ma laman kung may matigas ng nodes na hindi umiipode.

 

Tolungan natin na magligtas ng mga buhay LIMBAG, KOPYAHIN at TANGHAL sa trabaho, sa skewla, at sa dentista. Magbigay ng kopya sa doctora at klinika sa pangangalagang pangkalusugan. Importante ang part nyo para ma itaas ang kamalayan tungkol sa Oral Cancer. Mangyaring ibahagi. Sama-sama tayong makakagawa ng pagbabago

Ang kalugsahan ng bibig natin ay bintana ng kalugsahan ng buo ng katawan natin.

Lahat ng tao nararapat ng information para maka buhay taro nang buhay na malusug. Suportahin ang kalusugan ng bibig at ang kalingang ng buhay ng atin kababayan. Kung may ibang salita na gusto nyo sa listahan, maabot si Eva sa pamamagitan ng, Email sa eva@sixstepsscreening.org

Six-Step Screening Poster 1-2-3 - Filipino (May 2021)
Six-Step Screening Poster in Place - Filipino (May 2021)
Six-Step Screening Poster - Filipino (May 2021)